Slik opprettholder du riktig dekktrykk: tips og triks

Vedlikehold av dekktrykket er et av de viktigste aspektene ved regelmessig vedlikehold av bilen. Riktig dekktrykk ivaretar sikkerheten til fører og passasjerer, forlenger dekkenes levetid og forbedrer drivstoffeffektiviteten. I denne artikkelen gir vi deg noen tips og triks for riktig vedlikehold av bilens dekktrykk.

Slik kontrollerer du dekktrykket

Det finnes flere måter å kontrollere dekktrykket på. De vanligste metodene er å bruke en dekktrykkmåler, en digital dekktrykkmåler eller et dekktrykkovervåkingssystem (TPMS).

Bruk av dekktrykkmåler

En dekktrykkmåler er et av de mest brukte verktøyene for å kontrollere dekktrykket. Du får kjøpt den på de fleste bilverksteder, og den er enkel å bruke. Her er fremgangsmåten for å kontrollere dekktrykket med en dekktrykkmåler: Fjern ventilhetten fra hvert dekk. Sett manometeret på ventilen og trykk godt til for å tette. Les av dekktrykket på manometerets display. Hvis dekktrykket er lavere enn anbefalt, fyller du på luft til det optimale trykket er nådd.

Bruk av en digital dekktrykkmåler

Den digitale dekktrykkmåleren fungerer på samme måte som dekktrykkmåleren. Den er imidlertid lettere å lese av fordi dekktrykket vises på en digital skjerm. Slik kontrollerer du dekktrykket med en digital manometer:
  • Fjern ventilhetten fra hvert dekk.
  • Sett manometeret på ventilen og trykk godt til for å tette.
  • Les av dekktrykket på det digitale displayet.
  • Hvis dekktrykket er lavere enn anbefalt, fyller du på luft til det når optimalt nivå.

Bruk av et dekktrykkovervåkingssystem (TPMS)

TPMS er et dekktrykkovervåkingssystem som er installert i de fleste moderne biler. Systemet overvåker dekktrykket ved hjelp av dekktrykksensorer som er montert i hvert dekk. Når dekktrykket er for lavt, vises et varsel på bilens dashbord. Slik kontrollerer du dekktrykket med TPMS: Slå på bilens motor. Kontroller at dekktrykksensorene er aktive (se instruksjonsboken for spesifikke instruksjoner). Kontroller dekktrykket ved hjelp av indikasjonene som vises på bilens dashbord.

Tips for å opprettholde riktig dekktrykk

I tillegg til å sjekke dekktrykket regelmessig, finnes det andre tips for å opprettholde riktig dekktrykk. Følgende tips hjelper deg med å maksimere dekkenes levetid og optimalisere bilens drivstofforbruk:

Før logg over dekktrykket

Hvis du fører en dekktrykklogg, vet du når du må kontrollere dekktrykket og om du trenger å fylle på luft i dekkene. Dette kan hjelpe deg med å oppdage potensielle problemer med dekkene, for eksempel små lekkasjer eller slitte dekk.

Pump dekkene ved moderate temperaturer

Det er best å pumpe dekkene i moderate temperaturer, da ekstreme temperaturer kan forvrenge dekktrykkmålingen. Unngå å pumpe dekkene rett etter kjøring eller etter parkering i direkte sollys.

Kontrollere dekktrykket før lange reiser

Før du legger ut på en lengre reise, bør du sjekke bilens dekktrykk. Lange kjøreturer kan føre til at dekkene blir overopphetet, noe som kan øke dekktrykket. Det er derfor viktig å kontrollere at dekktrykket er riktig før du legger ut på tur.

Konsekvenser av å kjøre med utilstrekkelig dekktrykk

Hvis du kjører med for lavt dekktrykk, kan det få negative konsekvenser for bilen og sikkerheten din. Med for lavt dekktrykk slites dekkets slitebane raskere og kan føre til at dekket svikter. Dette kan føre til tap av kontroll og en ulykke. I tillegg fører feil dekktrykk til høyere drivstofforbruk og høyere vedlikeholdskostnader.

Program for vedlikehold av dekktrykk

Det er viktig å følge et vedlikeholdsprogram for dekktrykk for å ivareta sikkerheten til alle passasjerer og forlenge dekkenes levetid. Her er den anbefalte vedlikeholdsplanen for dekktrykk:
  • Kontroller dekktrykket hver måned.
  • Pump opp dekkene til det trykket som anbefales av bilprodusenten.
  • Kontroller dekktrykket før lange turer.
  • Skift ut slitte dekk.

Plan du site